ప్రాణదానం మనందరి చేతుల్లో ఉంది: ఉపరాష్ట్రపతి

• సీపీఆర్ ద్వారా ఒకరికి ప్రాణదానం చేయొచ్చనే విషయాన్ని గుర్తించాలి • దీనిపై మనమంతా బాధ్యతగా శిక్షణ పొందాలి • పాఠశాలల్లో CPR శిక్షణను తప్పనిసరిగా అందించాలి ఆపత్కాలంలో ఒకరి…

శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ‘పధే భారత్’ పేరుతో 100 రోజుల పఠన ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు, “యువ మిత్రులు” వారి పఠన జాబితాను పంచుకోవాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఈరోజు 100 రోజుల పఠన ప్రచారాన్ని 'పాధే భారత్' ప్రారంభించారు. 100 రోజుల పఠన ప్రచార కార్యక్రమంలో జాతీయ విద్యా విధానం…